آرشیو برچسب ها : چاپ قبض تعمیرگاه

در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم ثبت خدمات دستگاه های تعمیر شده را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.   ثبت خدمات دستگاه های تعمیر شده  برای ثبت خدمات یا قطعات دستگاهی که تعمیر شده است ابتدا وارد صفحه دستگاه های بخش خدمات یا […]

پذیرش دستگاه و چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم پذیرش دستگاه و چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.   پذیرش دستگاه       ۱. برای اضافه کردن شخص یا شرکت جدید میتوانید از این […]