آرشیو برچسب ها : قبض تعمیرگاه

در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم ثبت خدمات دستگاه های تعمیر شده را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.   ثبت خدمات دستگاه های تعمیر شده  برای ثبت خدمات یا قطعات دستگاهی که تعمیر شده است ابتدا وارد صفحه دستگاه های بخش خدمات یا […]

در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.       ارسال دستگاه به گارانتی یا تعمیرگاه  برای ارسال دستگاه به گارانتی یا تعمیرگاه ابتدا وارد صفحه دستگاه های بخش خدمات یا دستگاه […]

در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم مشاهده دستگاه های پذیرش شده را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.       مشاهده دستگاه های پذیرش شده تمامی دستگاه هایی که پذیرش می کنید می توانید در این صفحه مشاهده کنید. برای نمایش مشخصات بیشتر […]

پذیرش دستگاه و چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم پذیرش دستگاه و چاپ قبض پذیرش تعمیرگاه را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.   پذیرش دستگاه       ۱. برای اضافه کردن شخص یا شرکت جدید میتوانید از این […]