در این قسمت از بخش آموزش قصد داریم مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه را به شما کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.

 

 

 

ارسال دستگاه به گارانتی یا تعمیرگاه

  •  برای ارسال دستگاه به گارانتی یا تعمیرگاه ابتدا وارد صفحه دستگاه های بخش خدمات یا دستگاه های بخش من وارد شوید.
  • از جدول دستگاه های بخش خدمات روی دستگاه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه ارسال را انتخاب کنید.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

 

  •  در این صفحه تکنسین درخواست ارسال دستگاه را به واحد ارسال می فرستد. در صورتی که هنگام پذیرش شرکت گارانتی و تاریخ گارانتی را مشخص کرده بوده اید در این صفحه نمایش داده می شود. اگر قبلا شرکت گارانتی یا تاریخ گارانتی را وارد نکرده بوده اید می توانید در این صفحه وارد کنید. در صورتی که بخواهید دستگاه انتخاب شده را به گارانتی ارسال کنید، شرکت گارانتی مورد نظر را انتخاب کنید. ولی اگر می خواهید دستگاه را به تعمیرگاه های دیگر برای تعمیر ارسال کنید نوع ارسال را تعمیرگاه انتخاب کرده و سپس تعمیرگاه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس معایب و لوازم همراه دستگاه را وارد کرده و گزینه ی ارسال را انتخاب می کنید.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

 

  • بعد از درخواست ارسال دستگاه،در صورتی که درخواست ارسال به گارانتی داده باشید، دستگاه های درخواستی در صفحه دستگاه های آماده ارسال به گارانتی نمایش داده می شود. ولی اگر به درخواست ارسال به تعمیرگاه داده باشید دستگاه های درخواستی در صفحه دستگاه های آماده ارسال به تعمیرگاه نمایش داده می شود.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

  • در صفحه دستگاه های آماده ارسال به گارانتی یا دستگاه های آماده ارسال به تعمیرگاه دستگاهی که می خواهید ارسال کنید را انتخاب کرده و گزینه ارسال را بزنید.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

  • بعد از ارسال دستگاه فرم چاپی برای شما نمایش داده می شود که شامل مشخصات دستگاه و آدرس شرکت گارانتی می باشد.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

دریافت دستگاه از گارانتی یا تعمیرگاه

  • برای دریافت دستگاه از گارانتی روی دستگاه های مورد نظر کلیک کرده و بعد از وارد کردن خدمات انجام شده گزینه دریافت را انتخاب کنید. بعد از دریافت دستگاه، دستگاه مورد نظر مجددا در لیست دستگاه های بخش خدمات قرار می گیرد.
  • توجه داشته باشید که ارسال دستگاه به تعمیرگاه هم به همین روال است.

 

مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه

 

درصورتی که سوالی در مورد مدیریت ارسال به گارانتی یا تعمیرگاه داشتید می توانید با پشتیبانی نرم افزار مدیریت تعمیرگاه لمون تماس بگیرید.